Görme Engelliler

Kamil Korkmaz İlkokulu Anasınıfı Aile Katılım Etkinlikleri

Kamil Korkmaz İlkokulu anasınıfı velilerimizle birlikte bizler de aile katılımlı çalışmalarımıza başladık.

Çocuklar doğdukları günden başlayarak inançlarını, tutumlarını ve davranışlarını şekillendiren bir aile ortamında yaşamaya başlarlar. Okul öncesi dönemde, büyüme ve gelişmenin her aşamasında çocuğu korumak, yetiştirmek, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam koşullarını iyileştirmek, gelişmesi için olanaklar sağlamak, ailenin olduğu kadar, yakın çevresinin, eğitim kurumlarının ve üyesi olduğu toplumun da görevidir.

 

Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları ne denli kaliteli olursa olsun aile tarafından desteklenmedikçe çocuklarda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak ve okul öncesi eğitimin hedeflerine ulaşmak mümkün olamayacaktır. Bu iş birliğinde her iki tarafın da katılımının sağlanması gerekmektedir

 


Aile katılımı, anne babaların çocukların gelişim ve eğitimlerine katkıda bulunmaları için organize edilmiş etkinlikler bütünüdür.

 

Kamil Korkmaz İlkokulu anasınıfı velilerimizle birlikte bizler de aile katılımlı çalışmalarımıza başladık. Velilerimiz zaman zaman okulumuza gelerek bizlerle etkinliklere katılmaktadırlar. Kendilerine yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 


Anasınıfı Aile EtkinlikleriAnasınıfı Aile EtkinlikleriAnasınıfı Aile EtkinlikleriAnasınıfı Aile EtkinlikleriAnasınıfı Aile EtkinlikleriAnasınıfı Aile EtkinlikleriAnasınıfı Aile EtkinlikleriAnasınıfı Aile EtkinlikleriAnasınıfı Aile EtkinlikleriAnasınıfı Aile Etkinlikleri